esmaspäev, 8. jaanuar 2018

E-post ja netikett

Selle teema käigus kasutame suhtlemiseks e-posti. Seega saadan teile järgmised ülesandeid e-postiga ja teie vastate mulle samuti e-kirjaga. Minu aadress on vainotuisk@gmail.com

Kirja saatmisel tuleb täita järgmisi nõudeid:
  • kirja teema rida tuleb alati täita - minu ülesannetele vastamisel kirjuta sinna ülesande number
  • kiri tuleb alati allkirjastada, kirjast peab selguma saatja nimi
Kui need reeglid täitmata siis vastus arvesse ei lähe.